نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان144000910000690000137000011400000
ايلامایلام129000760000470000127000010300000
ايلامایوان121000720000011400009500000
ايلامبدره09100000135000011000000
ايلامدره شهر12100083000047000012000009500000
ايلامدهلران76000920000760000156000013100000
ايلامشیروان وچرداول14400069000058000012300009500000
ايلامگیلانغرب07600000123000010500000
ايلاممهران144000830000650000137000011400000