نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا1934981225498877197197369816640970
گیلانآستانه اشرفيه09932980147059712254970
گیلاناملش167698993298670798166410013931970
گیلانبندر کیاشهر09932980147059712254970
گیلانبندرانزلي116098954598567598157379812641970
گیلانچابکسر010190980174149814576970
گیلانرحیم آباد010190980174149814576970
گیلانرشت116098799798503098139319811609970
گیلانرضوانشهر09932980166410014318970
گیلانرودبار07997980145769712254970
گیلانرودسر0993298670798166410013931970
گیلانسیاهکل09932980166410013931970
گیلانشاندرمن09932980166410014318970
گیلانصومعه سرا116098877197503098150929812254970
گیلانطوالش010190980174149814576970
گیلانفومن1160988771970150929812254970
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان116098877197567598150929812254970
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود116098954598567598157379812770970
گیلانماسال09932980166410013931970
گیلانهشتپر010190980174149814318970
گیلانکلاچای09932980166410013931970
گیلانکیاشهر000000