نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد011100000185000015300000
کرمانشاهپاوه1700001170000770000192000016100000
کرمانشاهجوانرود2000001080000770000178000015300000
کرمانشاهسرپل ذهاب20000000000
کرمانشاهسنقر09500000161000013100000
کرمانشاهصحنه15000000000
کرمانشاهقصرشيرين20000000000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه170000980000900000169000014600000
کرمانشاهکنگاور150000900000520000147000012200000