نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد085000000142000011800000
کرمانشاهپاوه127000900000590000148000012400000
کرمانشاهجوانرود157000830000590000137000011800000
کرمانشاهسرپل ذهاب15700000000
کرمانشاهسنقر07300000124000010100000
کرمانشاهصحنه11800000000
کرمانشاهقصرشيرين15700000000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه127000750000690000130000011200000
کرمانشاهکنگاور11800069000040000011300009400000